castelán – inglés – catalán – eúscaro

 

Contamos contos e narramos historias para atoparnos nelas.

Dámoslles voz a través do aire que respiramos, para que a súa frecuencia resoe  no que escoita.

Contamos historias antigas e modernas a través do noso corpo e o xeito de nos expresarmos.

Contamos dende o noso interior, deixando espazo ao baleiro para que este poida expresarse.

Por iso respiramos as palabras que entregamos oralmente a quen escoita.

O resto, acontece só, ninguén intervén.

As historias xorden do BaleirO do narrador, do seu CerO, que é Oxíxeno, e dende aí,  despréganse na Oralidade. 

Dende a Oralidade, a través do Oxíxeno, dese CerO, volven ao BaleirO de cadaquén. 

Do silencio ao silencio, pasando pola voz do narrador.

 

Traducido por Charo Pita