Imprimir 

Holnemvolt Storytelling Foundation

3 Fehérvári út
Győr,Győr-Moson-Sopron
Hungría 9023
Cambiar de ubicación

 

Holnemvolt Storytelling Foundation

 

Hungría Holnemvolt smalll

 

españolEnglish – magyar

 

 

 

Holnemvolt Storytelling Foundation (español)

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN

Holnemvolt Storytelling Foundation

DIRECCIÓN

Győr, Hungary

ANTIGÜEDAD

2014

NÚMERO DE MIEMBROS

Fundadores y consejo (4) No existen afiliados.

PÁGINA WEB

www.holnemvoltfoundation.org

¿MIEMBRO DEL FEST?

OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN

La Fundación de Narración Oral Holnemvolt pretende promocionar y difundir la narración oral en Hungría, construir y ampliar las relaciones internacionales húngaras en el campo de la narración oral, así como contribuir a la difusión de la tradición oral húngara en el extranjero.

ÁREAS ESPECÍFICAS DE LA NARRACIÓN ORAL EN LAS QUE SE INCIDE

La narración oral internacional. 

La narración oral bilingüe. 

La narración oral tradicional. 

Los story slams. 

La creación de una red de narradores.

PUBLICACIONES EN PAPEL

Ninguna

PUBLICACIONES DIGITALES

Ninguna

¿CUÁL ES EL PERFIL DE LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN LA ASOCIACIÓN: NARRADORES PROFESIONALES, NARRADORES ESPORÁDICOS, NARRADORES PRINCIPIANTES, PÚBLICO, INVESTIGADORES…? EN EL CASO DE TRATARSE DE UN PERFIL HETEROGÉNEO ESPECIFICAR DE QUÉ TIPO

Los miembros del comité son narradores u organizadores de eventos de narración. 

¿TRABAJA EN EL ÁREA DE FORMACIÓN DE NUEVOS NARRADORES? EN CASO AFIRMATIVO, ¿EXISTE ALGUNA ESCUELA DE NARRADORES VINCULADA A LA ASOCIACIÓN?

No

¿ES RESPONSABLE LA ASOCIACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE ALGÚN FESTIVAL O CICLO DE NARRACIÓN ORAL? ¿CUÁL? ¿EN QUÉ FECHAS SE CELEBRA Y DÓNDE? EXPLICAR BREVEMENTE LAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS QUE DEFINEN AL FESTIVAL O CICLO.

- El Festival Internacional de Narración Oral Holnemvolt (2011, 2012, y el próximo que se celebrará en 2017) es un evento de dos días de duración que ofrece sesiones de narradores internacionales para público húngaro. Incluye sesiones, una velada de cuentos de fantasmas, historias espirituales y un acto a micrófono abierto.

- Club Holnemvolt (Story slams, sesiones, presentaciones, talleres).

¿COLABORA ACTUALMENTE CON ALGUNA OTRA ASOCIACIÓN EUROPEA? ¿CUÁL ES SU LÍNEA DE TRABAJO EN COMÚN?

No actualmente.

PROYECTOS EN MARCHA ACTUALMENTE

Después de registrar la fundación de manera oficial, estamos trabajando en organizar nuestro próximo festival, así como en la organización de eventos más pequeños de narración en el transcurso del verano.

¿CONSIDERA IMPORTANTE AÑADIR ALGO MÁS? 

 

 

 

Holnemvolt Storytelling Foundation (English)

NAME OF THE ORGANIZATION

Holnemvolt Storytelling Foundation

ADDRESS

Győr, Hungary

DATE THAT IT WAS CONSTITUTED

2014

NUMBER OF MEMBERS

Founder and committee (4 ppl). Not a membership organization.

LINK TO YOUR WEB PAGE

www.holnemvoltfoundation.org

ARE YOU A FEST MEMBER?

Yes

ORGANIZATION´S OBJECTIVES

The Holnemvolt Storytelling Foundation aims to promote, spread and cultivate international storytelling in Hungary, to build and strengthen Hungarian-international storytelling relations, and to promote Hungarian storytelling traditions abroad.

STORYTELLING AREAS APPROACHED

International storytelling,

bilingual storytelling, 

traditional storytelling, 

story slams, 

performance storytelling, 

networking between storytellers.

PRINTED PUBLICATIONS

None

DIGITAL PUBLICATIONS

None

WHAT IS THE PROFILE OF THE ORGANIZATION´S MEMBERS: PROFESSIONAL STORYTELLERS, AMAUTEUR STORYTELLERS, BEGINNERS, AUDIENCE, RESEARCHERS, ETC.? IF IT iS A HETEROGENEOUS PROFILE, PLEASE SPECIFY.

N/A. Members of the committee are storytellers and/or organizers of storytelling events.

DOES THE ORGANIZATION FORM NEW STORYTELLERS? IF YES, IS THERE A SCHOOL VINCULATED TO YOUR ORGANIZATION?

No

DO YOU ORGANIZE ANY FESTIVALS OR STORYTELLING EVENT? NAME IT. DATES. SHORTLY EXPLAIN THE BASIC ASPECTS OF THE FESTIVAL OR EVENT.

- Holnemvolt International Storytelling Festival (2011, 2012; next festival planned for 2017), a two-day event featuring international storytellers performing for Hungarian audiences. It includes performance storytelling, a ghost story concert, spiritual stories, and an open mic event.

- Holnemvolt Club (Story slams, performances, presentations, workshops).

DO YOU COLLABORATE WITH ANY OTHER EUROPEAN ORGANIZATION? WHAT COMMON OBJECTIVES ARE THERE FOR THE COLLABORATION?

Not currently

WHAT PROJECTS ARE YOU WORKING ON NOWADAYS?

After registering the official Foundation, we are now working on organizing our next festival, as well as smaller storytelling events over the course of the summer.

 

 

 

Holnemvolt Storytelling Foundation (magyar)

SZERVEZET NEVE

Holnemvolt Mesemondó Alapítvány 

CÍM

Győr, Magyarország

ALAPÍTÁS ÉVE

2014

TAGOK SZÁMA

Alapító és Kuratórium (4 fő). Nincs nyílt tagság.

HONLAP

www.holnemvoltalapitvany.hu

FEST TAG-E A SZERVEZET?

Igen

SZERVEZET CÉLJA

A nemzetközi mesemondás terjesztése, népszerűsítése, és ápolása Magyarországon; a magyar-nemzetközi mesemondó kapcsolatok építése és erősítése, valamint a magyar mesemondó hagyományok terjesztése és népszerűsítése külföldön.

MESEMONDÓ SZAKTERÜLETEK

Nemzetközi mesemondás, többynelvű mesemondás, hagyományos mesemondás, mesemondó slam-ek, színpadi mesemondás, mesemondók közötti kapcsolatteremtés

NYOMTATOTT KIADVÁNYOK

Nincs

DIGITÁLIS KIADVÁNYOK

Nincs

KIK A SZERVEZET TAGJAI? HIVATÁSOS MESEMONDÓK, NEMHIVATÁSOS MESEMONDÓK, KEZDŐK, KÖZÖNSÉG, KUTATÓK, STB.?

Az Alapítványnak nincs tagsága. A Kuratórium tagjai mesemondók és/vagy rendezvényszervezők.

KÉPEZ-E A SZERVEZET ÚJ MESEMONDÓKAT? HA IGEN, TARTOZIK-E HOZZÁ SAJÁT ISKOLA?

Nem

SZERVEZNEK-E FESZTIVÁLT VAGY EGYÉB MESEMONDÓ RENDEZVÉNYEKET?

- Holnemvolt Nemzetközi Mesemondó Fesztivál (2011, 2012; a következő fesztivál dátuma 2017) – kétnapos mesemondó rendezvény, mely nemzetközi fellépőket mutat be a magyar közönségnek. A mesemondó előadások mellett sor kerül egy kísértettörténet-koncertre, spirituális történetekre, és szabad mesélési lehetőségre is.

- Holnemvolt Klub (mesemondó slam-ek, kisebb rendezvények, előadások, műhelyek).

EGYÜTT DOLGOZNAK-E MÁS EURÓPAI SZERVEZETTEL?

Jelenleg nem

MILYEN PROJEKTEKEN DOLGOZNAK JELENLEG?

A 2017-es Holnemvolt Fesztivál szervezésén, valamint kisebb mesemondó rendezvényeken 2016 nyarára.

MEGJEGYZÉSEK