en castellà

Navegant per la xarxa ens hem trobat amb aquest projecte vinculat a la narració oral (entre altres coses). Es tracta de Contes pel món.

Contes pel món és una Fundació que neix l’any 2008 amb la missió de promoure l’accés de tots els infants a la cultura universal, tant escrita com oral, preservant i recuperant la saviesa de les cultures tradicionals que perviu en els seus contes populars.

Els seus camps d’actuació són la cultura i l’educació i treballen fomentant les cultures autòctones minoritàries i promovent el respecte per la diversitat cultural amb voluntat que els contes arribin als infants de qualsevol racó del planeta. 

Contes pel món vol ser una entitat cultural referent en l’àmbit català i internacional en el foment de la narració, la lectura, l’edició i la recuperació de contes populars.

El seu objectiu és generar nous models d’ensenyament arreu a través de la revitalització de l’ús de la paraula com a canal més genuí de transmissió intergeneracional de coneixement i valors dins la comunitat; però també a través del diàleg cultural internacional a les escoles, treballant tant amb els infants com amb els i les mestres per mitjà de la plàstica i la narració, amb la difusió i l’intercanvi de les narracions orals i les literatures tradicionals de les seves comunitats com a punt de trobada per al diàleg intercultural.

Per a això segueixen tres línies estratègiques principals:

  • Àmbit cultural: Posar a l’abast de tothom el major nombre possible de contes populars d’arreu (especialment de cultures minoritàries i de cultures presents al nostre país), i promoure’n i facilitar-ne la narració i la lectura. 
  • Àmbit social i educatiu: Fer que el conte jugui un paper dinamitzador i cohesionador social, intercultural i intergeneracional per a famílies i grups vulnerables i fomentar la narració i la lectura de contes populars en col·lectius d’infants i joves, així com en persones amb dificultats d’aprenentatge i de comprensió lectora. 
  • Àmbit de cooperació: Recollir i publicar o reeditar contes populars en països amb cultures minoritzades o amb pèrdua d’ús social, i fomentar-ne la narració i la lectura.

Tota aquesta informació està extreta del seu web, on, si us sembla interessant, podreu trobar-ne més: www.contespelmon.org