Sempre que cotem una història sol haver un grup més o menys nombrós de persones escoltant-la, però mai ens plantegem contar un conte a una o dues persones, excepte en els casos de paternitat o maternitat i en aquest cas es fa més com a progenitor/a que com narrador/a.

Fa un temps, sobre principis de 2011, vaig pensar com seria contar una història a una sola persona en una situació quotidiana, de manera habitual, com quan relatem la jornada laboral, o una anècdota que ens acaba de passar i no de forma excepcional o com un esdeveniment especial.

Així, vaig fer una llista de situacions quotidianes on es poguera contar una història, i poc a poc em van anar apareixent narradors o narradores en aquestes situacions, tot seguit els vaig trucar per telèfon i els vaig proposar la idea. La història havien de triar-la lliurement i no havia de tenir relació amb la situació escollida, és a dir, si la situació era cuinant, la història no havia d'anar sobre aliments. A més no havia d'excedir dels 6 minuts, ja que el temps en llenguatge audiovisual és diferent al temps de quan narrem en directe.

 

La idea era fer protagonista "el fet de narrar", és a dir, el fet en si, no tal o qual història, o tal o qual narrador o narradora, sinó el fet mateix de contar una història, i per això calia enregistrar les experiències per a que pogueren ser vistes pels demes, ja que en directe només hi hauria un o dos escoltadors. Es a dir a més del narrador/a contant la història, també calia fer un treball de muntatge audiovisual per a contar la situació en imatges.

Els narradors i narradores havien salvar la presència de la càmera i la complexitat de narrar una història, sense utilitzar recursos col·loquials (tret que la pròpia història els tinguera), en una situació col·loquial i on, en molts casos, l'escoltant era la seua pròpia parella o amic/a proper/a. Un exercici narratiu gens senzill.

"Històries" és, doncs, la suma de totes aquestes idees. 60 minuts, en els que veiem 10 situacions quotidianes on un/a narrador/a conta una història a un/a escoltant.

"Històries" ha estat presentat públicament a València el dia 19 d'octubre i les dates de projecció són: 26 d'octubre espai Aguere 20.30h. La Laguna (Tenerife), 9 de novembre 22.30h. Casal Popular Castelló, 30 de novembre Llibreria El elefente en el sombrero 20.30h. Alacant, entre el dia 20 i 23 de desembre a Euskadi.

No és la primera pel·lícula de contacontes o narradors, però sí que crec que és la primera vegada en que el focus se centra en el fet de contar una història.

 

Domingo Chinchilla

Article en castellá